Koninklijke onderscheiding gildebroeder Wim Kivits