Schuttersgilden bestaan al vele honderden jaren. Naar algemeen wordt aangenomen zijn zij in de middeleeuwen ontstaan uit plaatselijke samenwerkingsverbanden, gevormd om het hoofd te kunnen bieden aan de vele gevaren die destijds het dagelijkse leven bedreigden, zoals natuurrampen en besmettelijke ziekten, maar ook plundering en brandstichting.

Ook het Sint Antonius Abt Gilde is een oud gilde. Van het bestaan wordt al gerept in een perkamenten gildecaerte uit het jaar 1584.

In het jaar 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, kwam aan de activiteiten van het Sint Antonius Abt Gilde een einde.

Op 20 juli 1930 besloten echter enkele mannen, bijeen in café Kuijten aan De Visser te Deurne, het gilde een nieuw leven in te blazen. Het gilde werd heropgericht.

Enige tijd later, in 1935, werd de toen in Deurne wonende schrijver Antoon Coolen - mijn vader dus - als beschermheer van het gilde geïnstalleerd.

Na het overlijden van mijn vader in 1961 werd de eveneens in Deurne wonende industrieel Bert te Strake - een goede vriend van mijn vader - als nieuwe beschermheer geïnstalleerd.

In 1985 trok de heer Te Strake zich als beschermheer terug. Hij was toen negentig. Op zijn verzoek en op verzoek van het bestuur van het gilde heb ik het beschermheerschap van hem overgenomen.

De functie van beschermheer staat - voor zover ik weet - nergens omschreven. Ook het huishoudelijke reglement van ons gilde noemt hem niet.

In de praktijk vervult de beschermheer een min of meer ceremoniële functie. Bij begrafenissen van leden van het gilde bijvoorbeeld houdt hij in de kerk een toespraak.

Ook kan de beschermheer, in geval van een geschil, op verzoek van het bestuur als bemiddelaar optreden.

Zijn aanwezigheid bij bijeenkomsten wordt door de leden van het gilde zeer opprijs gesteld.

 


ENKELE GEGEVENS

Na het gymnasium volgde ik van 1951 tot 1954 de officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder. Na mijn benoeming tot officier in 1954 vervulde ik tot 1980 uiteenlopende functies binnen de Koninklijke marine.

Van 1964 tot 1969 studeerde ik rechten te Rotterdam.

In 1980 werd ik benoemd tot lid van het Hoog Militair Gerechtshof en tevens bevorderd tot de rang van schout-bij-nacht. Toen per 1 januari 1991 het Hoog Militair Gerechtshof werd opgeheven, verliet ik de marine.

Van 1 augustus 1984 tot 1 augustus 2000 was ik bijzonder hoogleraar in het militaire recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Van 1985 tot 2015 heeft Guido Coolen zijn functie als Beschermheer met verve vervult, hij heeft het gilde geholpen in goede en in mindere tijden. Guido was zeer betrokken met de gildebroeders, maar ook de families hiervan. De dames waren ook altijd welkom tijdens het brengen van de vendelgroet aan Guido. Nadat Guido vanwege gezondheidsredenen terugtrad is hij benoemd tot Ere-beschermheer, en is dit geweest tot zijn overlijden in 2017.