Schuttersgilden bestaan al vele honderden jaren. Naar algemeen wordt aangenomen zijn zij in de middeleeuwen ontstaan uit plaatselijke samenwerkingsverbanden, gevormd om het hoofd te kunnen bieden aan de vele gevaren die destijds het dagelijkse leven bedreigden, zoals natuurrampen en besmettelijke ziekten, maar ook plundering en brandstichting.

Ook het Sint Antonius Abt Gilde is een oud gilde. Van het bestaan wordt al gerept in een perkamenten gildecaerte uit het jaar 1584.

 

In het jaar 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, kwam aan de activiteiten van het Sint Antonius Abt Gilde een einde.

Op 20 juli 1930 besloten echter enkele mannen, bijeen in café Kuijten aan De Visser te Deurne, het gilde een nieuw leven in te blazen. Het gilde werd heropgericht.

 

Enige tijd later, in 1935, werd de toen in Deurne wonende schrijver Antoon Coolen als beschermheer van het gilde geïnstalleerd.

Na het overlijden van Antoon Coolen in 1961 werd de eveneens in Deurne wonende industrieel Bert te Strake als nieuwe beschermheer geïnstalleerd.

In 1985 trok de heer Te Strake zich als beschermheer terug. Hij was toen negentig. Op zijn verzoek en op verzoek van het bestuur van het gilde heeft Guido Coolen het beschermheerschap van hem overgenomen.

De functie van beschermheer staat voor zover we weten nergens omschreven. Ook het huishoudelijke reglement van ons gilde noemt hem niet.

In de praktijk vervult de beschermheer een min of meer ceremoniële functie. Bij begrafenissen van leden van het gilde bijvoorbeeld houdt hij in de kerk een toespraak.

Ook kan de beschermheer, in geval van een geschil, op verzoek van het bestuur als bemiddelaar optreden.

Zijn aanwezigheid bij bijeenkomsten wordt door de leden van het gilde zeer opprijs gesteld.

 

Michiel Dankers  is sinds 2015 Beschermheer en volgde hiermee Guido Coolen op die om gezondheidsredenen zijn functie als beschermheer niet meer kon vervullen.

 

Wie is Michiel Dankers?

Ik ben 50 jaar, opgegroeid in de Walsberg en na mijn studie Rechten in Utrecht had ik het geluk om naast mijn vroegere lagere school een huis te kunnen bouwen. In het Dagelijks leven geef ik leiding aan een bedrijf met haar hoofdvestiging in Arnhem en dat actief is op het gebied van bouwgrondstoffen. Verder ben ik fractievoorzitter van de lokale politieke partij DOE in Deurne. Daarnaast speel ik klarinet bij de harmonie in Deurne en ben ik bestuurslid van een aantal maatschappelijke organisaties. Sinds 2015 ben ik beschermheer van het St. Antonius Abt gilde uit Deurne.