Gildedagen 2020

11 en 12 juli 2020 organiseren we een vrij gildefeest in Deurne. Dit zal plaatsvinden in het park achter het kasteel in Deurne, de laatste keer was in 2005. 

We zijn op dit moment druk bezig met de organisatie van dit evenement.

 

We vieren op zaterdag ons 90 jarig heroprichting van ons gilde. Het weekend zal officieel geopend worden, er komt een receptie vanwege ons 90 jaar heroprichting en sluiten de avond af met een feestband in onze feesttent.

 

De zondag begint met genodigden van alle deelnemende gilde van binnen en buiten onze kring. We starten met een gildemis in de Sint Willibrorduskerk.

 

Smiddags zullen alle deelnemende gilden een rondtrek door Deurne maken, waarna de gildebroeders de strijd met elkaar aangaan tijdens wedstrijden trommen, vendelen, standaardrijden, bazuinblazen, kruisboogschieten.

 

In de tent wordt gezorgd voor een gezellig programma voor de prijsuitreiking, waarna het weekend in de tent wordt afgesloten.

 

wil je als gilde verder op de hoogte blijven?

geef je dan op via gildedagendeurne@gmail.com!

 

Als bezoeker kun je deze site raadplegen en ook op facebook houden we jullie op de hoogte.